Το Pro kickboxing επίσημα νόμιμο στο BC

τον Αύγουστο του 2019 η κυβέρνηση BC αποκάλυψε σχέδια για τη νομιμοποίηση του pro kickboxing στην επαρχία. Για να γίνει η κατευθυντήρια γραμμή του αθλητικού επιτρόπου του υπουργού χρειάστηκε τροποποίηση. Σήμερα το Γραφείο του Αθλητικού Επίτροπου του BC αποκάλυψε ότι η ειδική kickboxing είναι τώρα νόμιμη στην επαρχία, καθώς έγιναν οι κατάλληλες ρυθμιστικές τροποποιήσεις.

Συγκεκριμένα, η υπουργική αγορά M072 ψηφίστηκε στις 17 Μαρτίου 2020 που έκανε τη συμμόρφωση με τις τροποποιήσεις:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1 Τμήμα 1 του κανονισμού του Αθλητικού Επιτρόπου του Υπουργού, B.C. Reg. 171/2013, είναι
Τροποποιήθηκε με την προσθήκη της συμμόρφωσης με τον ορισμό:
Το “Kickboxing” υποδεικνύει έναν τύπο μικτών πολεμικών τεχνών που εμπλέκονται κυρίως
κλοτσιές καθώς και εντυπωσιακό. .
2 Το άρθρο 16 (1) (α) (i) αλλάζει με την εκδήλωση “ή MMA και” καθώς και υποκαταστάτοντας
“Ή το γεγονός MMA, καθώς και αν πρόκειται για συμβάν MMA είτε πρόκειται για συμβάν kickboxing, και”.
3 Το τμήμα 24 τροποποιείται
(α) Με την κατάργηση του εδαφίου (1) καθώς και την αντικατάσταση των εξής:
(1) Με την επιφύλαξη του νόμου καθώς και των κανονισμών,
(α) Μια εκδήλωση μικτών πολεμικών τεχνών, εκτός από ένα συμβάν kickboxing, πρέπει να μεταφερθεί
Σύμφωνα με τη Ένωση Επιτροπών Πυγμαχίας και
Μοναθείσα αθλητικές ενοποιημένες πολιτικές μικτών πολεμικών τεχνών, όπως άλλαξε από
Ώρα με το χρόνο και
(β) Πρέπει να αναφερθεί ένα συμβάν kickboxing σύμφωνα με τον Σύνδεσμο
των επιτροπών πυγμαχίας καθώς και των μαχητικών αθλητικών ενοποιημένων πολιτικών επαγγελματικής
Kickboxing, όπως άλλαξε από καιρό σε καιρό. , και
(β) στο εδάφιο (2) με την εκδήλωση “στις Μικτές Πολιτικές Πολιτικές Πολιτικές
Συμπεριφορά σε “, καθώς και την αντικατάσταση” στις ενοποιημένες πολιτικές των μικτών πολεμικών τεχνών ή του
Ενοποιημένες πολιτικές του ειδικού kickboxing να “.
4 Το άρθρο 29 (1) (β) καταργείται καθώς και η συμμόρφωση με υποκατεστημένο:
(β) Στην κατάσταση ενός γεγονότος πυγμαχίας, ταινία καθώς και γάζα όπως απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες
αναφέρεται στην ενότητα 23 [Κανόνες για τα γεγονότα πυγμαχίας].
(b.1) Στην κατάσταση ενός γεγονότος μικτών πολεμικών τεχνών που δεν είναι συμβάν kickboxing, ταινία
και γάζα όπως απαιτείται σύμφωνα με τις πολιτικές που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) [κανόνες
για συμβάν MMA].
(b.2) στην κατάσταση ενός συμβάντος kickboxing, ταινία καθώς και γάζα.

Έχω επαληθεύσει με τον αθλητικό Επίτροπο της BC ότι το άθλημα θα διεξαχθεί κάτω από τις ενοποιημένες πολιτικές του ABC του kickboxing.

Το πλήρες δελτίο τύπου που ανακοινώνει τη νομιμοποίηση του αθλητισμού διαβάζεται ως εξής:

25 Μαρτίου 2020
Αγαπητέ: ενδιαφερόμενα μέρη
Νέες πιθανότητες εμπειρογνωμόνων είναι εδώ για τους αθλητές του B.C.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ειδοποιήσω ότι ο εμπειρογνώμονας kickboxing είναι τώρα νόμιμος για το B.C. Οι αθλητές μικτών πολεμικών τεχνών (MMA).
Η επιβολή κυρώσεων εμπειρογνωμόνων kickboxing θα προσφέρει πιθανότητες στους ανταγωνιστές να συνεχίσουν στο kickboxing στο μεγαλύτερο επίπεδο χωρίς να φύγουν από τον B.C. καθώς και ένα πολύ πιο αποτελεσματικό σύνολο πολιτικών στην τοποθεσία για να βεβαιωθείτε ότι η ασφάλειά τους.
Τον περασμένο Αύγουστο, αποφάνθηκα να επιτρέψω την προώθηση των ειδικών αγώνων kickboxing ως υποομάδα του MMA, καθώς και αναπτύχθηκε μια συμβουλευτική επιτροπή των ηγετών του Kickboxing για την εποπτεία του αθλήματος. Τώρα που η εργασία της επιτροπής είναι πλήρης, η πλήρης επίβλεψη βρίσκεται σε τοποθεσία καθώς και οι αγώνες εμπειρογνωμόνων θα ξεκινήσουν αργότερα φέτος. Η αποζημίωση καθώς και η συμβουλευτική επιτροπή θα επικεντρωθούν τώρα στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων του αθλήματος στις ρυθμιστικές τροποποιήσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ.
Ενώ το kickboxing είναι ενεργοποιημένο ως ερασιτεχνικό άθλημα στη Βρετανική Κολομβία, είχε προηγουμένως αναγκαστεί σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. Οι Kickboxers έχουν γενικά ασχοληθεί με την επιλογή είτε μετάβασης στον αυτοέλεγχο του εμπειρογνώμονα MMA είτε για την εργασία τους με τη μέθοδο τους με τις ερασιτεχνικές τάξεις, καθώς και την αποχώρηση του B.C. να αγωνιστεί επαγγελματικά. Η ευθυγράμμιση του kickboxing με το MMA ενισχύει επίσης την ασφάλεια των αθλητών με την ενσωμάτωση μεθόδων κατάρτισης καθώς και την τυποποίηση μεθόδων μεταξύ των συμμετεχόντων.
Ως Αθλητικός Επίτροπος του BC, χαίρομαι που λαμβάνω αυτά τα μέτρα για να ενισχύσω το άθλημα του kickboxing καθώς και είμαι ευχαριστημένος που παράγουμε μια τοποθεσία χωρίς κίνδυνο για τους αθλητές να αγωνίζονται σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
Με εκτίμηση,

Kelly Gilday
Αθλητικός Επίτροπος π.Χ.

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό:
Κελάδημα
Facebook

Σαν αυτό:
Σαν φόρτωση …

Σχετίζεται με

BC για τη νομιμοποίηση του Pro Kickboxingaugust 27, 2019
Γιατί το pro kickboxing / muay thai είναι παράνομο στο BC καθώς και τι μπορεί να γίνει για το Itoctober 25, 2013in “BC Athletic Commission”
Το Professional Muay Thai καθώς και το kickboxing θα παραμείνουν παράνομο στο BCSepteMaction 26, 2013in “BC Athletic Commission”

comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *